• ATI Test ICP-OES Quick View
    • ATI Test ICP-OES Quick View
    • ATI Test ICP-OES

    • 170.00
    • Test ICP-OES czyli spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej. Metoda ta, z wykorzystaniem najwyższej precyzji sprzętu ARCOS II, umożliwia sprawdzenie elementów śladowych występujących w wodzie w koncentracji nawet poniżej 1µg/l (0.001mg/l).
    • Dodaj do koszyka