1) Podstawa prawna

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119 z 4.05.2016, str. 1) w skrócie RODO.

2) Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Krzysztof Tryc AQUA-MOR
03-134 Warszawa, ul. Książkowa 7 m 203
NIP: 524-157-93-75
Regon: 015200517

Adres do korespondencji:

Krzysztof Tryc AQUA-MOR
ul. Książkowa 7 m 203
03-134 Warszawa
tel. : +48 694 220 410
e-mail: krzysztof.tryc@gmail.com

3) Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), jak również nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w naszym Sklepie) przetwarzanesą przez Administratora w celach:

– analitycznych i statystycznych – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osoby , które dokonują zakupu w Sklepie bez rejestracji, proszone są o podanie danych osobowych i adresowych w celu umożliwienia wykonania usługi sprzedaży przez Sklep. Dane te są dobrowolne , niemniej ich brak uniemozliwi proces sprzedaży i dostarczenia zakupionych towarów. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać, w ustawieniach swojego konta, dodatkowe dane – takie dane można w każdym czasie usunąć. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4) Komu udostępniamy Państwa dane.

Sklep Internetowy korzysta z Google Analytics, narzędzia firmy Google Inc służącego do analizy stron internetowych. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, przechowywane na komputerach użytkowników, dzięki czemu możliwa jest analiza sposobu korzystania ze strony www. Uzyskane tą drogą informacje są przechowywane na serwerach Google w USA. Dane te Administrator wykorzystuje do analizy ruchu na stronie Sklepu do celów statystycznych. Wyłączenie na stronie „Cookies” w przeglądarce internetowej spowoduje zaprzestanie wykorzystywania tych danych , ale zmniejszy tym samym funkcjionalność Sklepu uniemożliwiając dokonania zakupów.

Firmie Hostingowej, powierzając dane Sklepu w tym również Państwa dane, do przetwarzania. Oprogramowanie sklepu ze wszystkimi danymi, które Państwo nam przekazujecie, przechowujemy na serwerach firmy hostingowej, która jest włascicielem tych serwerów. Przez to uzyskuje do nich dostęp i wykonuje na nich pewne operacje np. backupy czyli zabezpieczenia. To już klasyfikuje się jako przetwarzanie.

Firmie kurierskiej DPD oraz R2G Polska Sp. Z o.o. (firma brokerska, za pośrednictwem której korzystamy z POCZTEX 24), którym przekazujemy Państwa dane w celu umożliwienia dostarczenia przesyłki zawierającej zakupione u nas produkty.

5) Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu:

– rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

– przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych,w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

– przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru

6) Macie Państwo prawo do:

– wglądu do swoich danych

– zmiany i sprostowania swoich danych

– usunięcia

– ograniczenia przetyważania

– żądania ich usunięcia

7) Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Państwa dane stosujemy dostępne techniczne metody i środki organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami prawa włącznie z szyfrowaniem połączenia i certyfikatem SSL, które zapewniają prywatność przesyłania danych.

8) Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ?

Sprzeciw proszę skierować w formie listu (poleconego )na adres:

Krzysztof Tryc AQUA-MOR
ul. Książkowa 7 m 203
03-134 Warszawa
tel. : +48 694 220 410

lub w postaci elektronicznej:

e-mail: krzysztof.tryc@gmail.com